Jona Konsult AB

Jona Konsult är belägna i Trässberg utanför Lidköping. Vi kan vara behjälpliga på konsultbasis i olika former.

LCA-EPD

LCA (Livscykelanalys) och i förlängningen en EPD (Enviromental Product Declaration). Vi har den kunskap och det dataprogram som krävs för detta; Gabi Software.

Miljöregister

Vi har kunskap i de olika miljöregister som finns såsom Byggvarubedömning, Basta, Sunda Hus och Svanen.

Certifieringar

Jobba för olika certifieringar inom brand, polymera produkter, bygg och infrastruktur.