Mina tjänster

Konsulttjänster av olika former.

LCA-EPD

LCA (Livscykelanalys) och i förlängningen en EPD (Enviromental Product Declaration). Jag har den kunskap och det dataprogram som krävs för detta; LCA for experts.

Jag hjälper dig med:

  • Att definiera avgränsningar, samla in data, modellera och beräkna resultat.
  • Stöd under gransknings- och registreringsprocessen av deklarationerna.

Miljöregister

Jag har kunskap i de olika miljöregister som finns såsom Byggvarubedömning, Basta, Sunda Hus och Svanen.

Jag hjälper dig med:

  • Registreringar och plocka fram de underlag som krävs för de olika registren.
  • Stöd under registreringstiden i de fall detta krävs.

Certifieringar

Jobba för olika certifieringar inom brand, polymera produkter, bygg och infrastruktur.

Jag hjälper dig med:

  • De krav som ställs i EN- standard och för eventuell CE´-märkning för olika certifieringar.
  • Stöd i hela processen fram till certifieringen är klar.